| 
Προσαρμογή | Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς |  Επαναφορά μεγέθους γραμματοσειράς |  Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς |   |   |   |   | 

ΣΥΣΠΕΑΠ

Σύστημα Συλλογής, Παραγωγής,
Εμπλουτισμού και Αξιοποίησης Περιεχομένου
Έναρξη περιεχομένου

Προστασία Απορρήτου-Όροι χρήσης

Η παρούσα δήλωση προστασίας απορρήτου προσωπικών δεδομένων αφορά αποκλειστικά στη Διαδικτυακή Πύλη Πρόσβασης στο Σύστημα Συλλογής, Παραγωγής, Εμπλουτισμού και Αξιοποίησης Περιεχομένου (ΣΥΣΠΕΑΠ). Η Διαδικτυακή Πύλη Πρόσβασης στο ΣΥΣΠΕΑΠ λειτουργεί σύμφωνα με τα ακόλουθα:

 • Για τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών της Διαδικτυακής Πύλης είναι υποχρεωτική η συναίνεση των χρηστών.
 • Η ποσότητα των προσωπικών πληροφοριών που απαιτούνται για την εγγραφή μελών είναι η ελάχιστη δυνατή και οι πληροφορίες του Προφίλ Χρηστών χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για δημογραφικούς / στατιστικούς λόγους. Το ΕΚΚΑ αναλαμβάνει να διαφυλάσσει το απόρρητο αυτών των πληροφοριών.
 • Το ΕΚΚΑ δεσμεύεται να μην χρησιμοποιεί τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών του για την αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, για εμπορικούς ή διαφημιστικούς λόγους.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτή τη δήλωση ή πιστεύετε ότι η Διαδικτυακή Πύλη δεν τηρεί κάποιο από τα παραπάνω, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Βασ.Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ,
Τ.Κ. 115 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα

Τηλέφωνο: 213 2056051, 213 2056011 και 213 2039710

Heldesk Τηλεδιάσκεψης : 213 2056018

Fax: 213 2056015

E-mail: prosvasi1-amea[at]ekka.org.gr, axiologisi[at]ekka.org.gr και informatics1[at]ekka.org.gr 

Όροι χρήσης της Διαδικτυακής Πύλης Πρόσβασης στο ΣΥΣΠΕΑΠ

Απαγορεύεται αυστηρά κάθε εμπορική χρήση της Διαδικτυακής Πύλης Πρόσβασης στο ΣΥΣΠΕΑΠ ή η μεταπώληση των προσφερόμενων σε αυτήν υπηρεσιών. Κάθε χρήστης συμφωνεί να τηρεί την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και κανονισμούς, και έχει την αποκλειστική ευθύνη για όλες τις πράξεις ή παραλείψεις που συνεπάγεται η χρήση του προσωπικού του λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που μεταδίδει μέσω της Διαδικτυακής Πύλης.

Επίσης, δεν επιτρέπεται:

 • Η χρήση της Διαδικτυακής Πύλης Πρόσβασης στο ΣΥΣΠΕΑΠ για την αποστολή εμπορικής και διαφημιστικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μηνυμάτων υβριστικού περιεχομένου.
 • Η συλλογή πληροφοριών για άλλους χρήστες (π.χ. ηλεκτρονικές διευθύνσεις) χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή τους.
 • Η χρήση πλαστής ταυτότητας και ηλεκτρονικής διεύθυνσης και η με οποιονδήποτε τρόπο προσπάθεια παραπλάνησης άλλων μελών του Δικτύου, σχετικά με την ταυτότητα του αποστολέα ή την προέλευση του μηνύματός του.
 • Η μετάδοση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης παράνομου, προσβλητικού, απειλητικού, προκλητικού ή χυδαίου υλικού.
 • Η μετάδοση υλικού που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων.
 • Η αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου του ΣΥΣΠΕΑΠ με κάθε μέσο, χωρίς τη γραπτή εξουσιοδότηση του Εθνικoύ Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.).
 • Η μετάδοση υλικού που μπορεί να περιέχει κάθε είδους ζημιογόνο λογισμικό.
 • Η χωρίς εξουσιοδότηση προσπάθεια πρόσβασης στο δίκτυο του ΕΚΚΑ, καθώς και σε λογαριασμούς χρηστών της Διαδικτυακής Πύλης Πρόσβασης στο ΣΥΣΠΕΑΠ ή σε συστήματα υπολογιστών ή άλλα δίκτυα συνδεδεμένα με αυτή.

Η Διαδικτυακή Πύλη Πρόσβασης στο ΣΥΣΠΕΑΠ προστατεύεται αποτελεσματικά από ιούς. Ωστόσο, το ειδικό λογισμικό ανίχνευσης ιών, ενδέχεται να μην μπορεί να ανιχνεύσει και να εξουδετερώσει κάθε ιό ή άλλου είδους ζημιογόνο λογισμικό. Υπάρχει πάντα πιθανότητα να προσβληθεί ο υπολογιστής σας από κάποιο ιό, ενώ είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Η Διαδικτυακή Πύλη Πρόσβασης στο ΣΥΣΠΕΑΠ στην περίπτωση αυτή, δεν φέρει καμία ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στον υπολογιστή από αντίστοιχη χρήση.

Τέλος περιεχομένου